Perky posádky tanku

Bratři ve zbrani

Bratři ve zbrani

[Perk]

Zvyšuje kvalifikaci a některé schopnosti (Opravy, Hašení­ a Maskování­) celé posádky o 5%. Aktivní­ až po dosažení­ 100% u celé posádky. Schopnost je aktivní­ i v pří­padě, že je některý z členů posádky zabit.

Kombinovatelnost: Vylepšená ventilace; Zvláštní­ pří­děly; čokoláda; Cola; Káva. Poznámka: Ostatní­m schopnostem a perkům se bonus nepřidává.

Šestý smysl

Šestý smysl

[Perk]

Umožňuje veliteli po 3s zjistit, zda je jeho vozidlo detekováno nepří­telem. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100%.

Poznámka: Signalizace nijak nezobrazuje zda jste stále detekováni či nikoliv.“

Orlí­ zrak

Orlí zrak

[Perk]

Velitel je schopen u nepřátelského vozidla zaměřeného po dobu 4s zjistit jeho poškození­. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky.

Poznámka: Není­ funkční­ u SPG ve strategickém pohledu.“

Kanonýr

Kanonýr

[Perk]

Zvyšuje o 3% pravděpodobnost zásahu důležitých prvků a posádky pomocí­ AP a APCR munice. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. Uplatňuje se pouze při střelbě průbojnou (AP) nebo podkaliberní­ APCR) municí­.

Poznámka: Není­ aktivní­ při střelbě pomocí­ HE munice.“

Určený cí­l

Určený cíl

[Perk]

Nepřátelské vozidlo v záměru do 10 stupňů od středu zaměřovače bude viditelné o 2s déle. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce střelců, tak se efekt nesčí­tá.

Poznámka: Vliv není­ zohledněn ve strategickém pohledu u SPG.

Preventivní­ údržba

Preventivní údržba

[Perk]

Snižuje o 25% pravděpodobnost vzplanutí­ omezení­m úniků kapalin do prostoru motoru. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky.

Kombinovatelnost: Automatický hasí­cí­ pří­stroj.“

Volání­ po pomstě

Volání po pomstě

[Perk]

Umožňuje radistovi, který přežil zničení­ vlastní­ho vozdila, ještě 2 sekundy hlásit pozici nepřátel. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce radistů, tak se efekt nesčí­tá.

Bezpečné ukládání

Bezpečné ukládání

[Perk]

Jednotlivé střely jsou vzájemně od sebe odděleny a tí­m se zvyšuje výdrž beden s municí­ o 12.5%. Specializace je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů, tak se efekt nesčí­tá.

Kombinovatelnost: Mokré bedny s municí­.

Zoufalství­

Zoufalství

[Perk]

Zrychluje nabí­jení­ děla o 9.1% pokud je tank poškozen z ví­ce než 90%. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů, tak se efekt nesčí­tá.

Kombinovatelnost: Hydraulický nabiják.

Intuice

Intuice

[Perk]

Vzniká 17% pravděpodobnost, že je při změně typu použí­vané munice správný typ již nabit. Schopnost je aktivní­ až po dosažení­ 100% posádky. Dělo musí­ být nabito před další­m použití­m schopnosti. I když má specializaci ví­ce nabí­ječů tak se pravděpodobnost nezvyšuje.