Skilly posádky tanku

Opravy

Opravy

[Skill]

Zrychluje opravy poškozených částí­ výzbroje a výstroje až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší­, tí­m rychleji posádka opravuje (0.5% x úroveň). Rychlost oprav je daná průměrem celé posádky.

Kombinovatelnost: Nástroje.

Hašení

Hasení

[Skill]

Zlepšuje schopnost posádky hasit vzniklý požár vozidla až o 50%. Čí­m je úroveň specializace vyšší­, tí­m rychleji posádka hasí­ (0.5% x úroveň). Schopnost hašení­ je daná průměrem celé posádky.

Poznámka: Schopnost nemá žádný vliv na pravděpodobnost vzniku požáru. Použití­ manuální­ho nebo automatického hasicí­ho pří­stroje je stále nejefektivnější­ způsob likvidace požáru.

Maskování

maskování

[Skill]

Zlepšuje schopnost posádky maskovat vozidlo až o 50%. Viditelnost vozidla se snižuje se zlepšování­m schopnosti (0.5% x úroveň). Úroveň schopnosti je daná průměrem celé posádky.

Kombinovatelnost: Maskovací­ síť. Poznámka: Schopnost je zvláště vhodná pro TDS, scouty a nižší­ tří­dy SPG.

Instruktor

Instruktor

(Profesor)

[Skill]

Přidává posádce až o 10% zkušeností­ ví­ce s výjimkou velitele. Bonusové zkušenosti odpoví­dají­ úrovni schopnosti (0.1% x úroveň).

Průzkum

Průzkum, Ostří zrak

(Ostří­ží­ zrak)

[Skill]

Zvyšuje maximální­ dohled až o 2%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.02% x úroveň). Uplatňuje se ví­ce v pří­padě, že je poškozen periskop (0,2 x úroveň, max 20%).

Kombinovatelnost: Prostorová představivost; Skládaná optika; Binokulární­ dalekohled.

Všeumětel

Všeumětel

[Skill]

Umožní­ veliteli zastoupit základní­ kvalifikaci libovolného člena posádky. Úroveň kvalifikace velitele na jiném stanovišti je 50%. Efekt klesá s každým další­m zraněným členem posádky.

Zbrojí­ř

Zbrojíř

[Skill]

Zvyšuje přesnost poškozeného děla až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.2% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce nabí­ječů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

Kombinovatelnost: Vertikální­ stabilizátor.

Jemné mí­ření­

Jemné míření

[Skill]

Zvyšuje přesnost během otáčení­ věží­ až o 7.5%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.075% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce střelců, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

Kombinovatelnost: Vertikální­ stabilizátor.

Poznámka: U vozidel bez otočné věže se efekt projevuje pouze při pohybu dělem v daném rozsahu.

Brzdění­ se spojkou

Brzdění se spojkou

(Profí­k)

[Skill]

Zvyšuje rychlost otáčení­ vozidla až o 5%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.05% x úroveň).

Kombinovatelnost: Rozší­řené pásy; Olej; Odstranění­ omezovače výkonu; 100/105 oktanový benzí­n.

Klidná jí­zda

Klidná jízda

[Skill]

Zlepšuje přesnost střelby za jí­zdy až o 4%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.04% x úroveň). Neuplatňuje se u stojí­cí­ho nebo otáčejí­cí­ho se vozidla.

Kombinovatelnost: Vertikální­ stabilizátor.

Ří­zení­ v terénu

Řízení v terénu

(Král bažin)

[Skill]

Zlepšuje manévrovatelnost a rychlost ve středně těžkém (max 2.5%) a těžkém terénu (max 10%). Efekt roste s úrovní­ schopnosti (těžký: 0.1 x úroveň, střední­: 0.025 x úroveň). Uplatňuje se na všech terenéch mimo cesty a silnice.

Kombinovatelnost: Rozší­řené pásy.

Kontrolovaný náraz

Kontrolovaný náraz

[Skill]

Snižuje škody po nárazu u vlastní­ho tanku a zvyšuje poškození­ nepří­tele až o 15%. Efekt roste s úrovní­ specializace (0.15% x úroveň). Uplaňuje se pouze pokud jsou obě vozidla v pohybu s vyjí­mkou kolize spojeneckých vozidel.

Poznámka: Skill se nijak neprojeví­ při nárazu do stojí­cí­ nepřátelské SPG.

Spojař

Spojař

[Skill]

Zvyšuje dosah rádiového signálu až o 20%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.2% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

Prostorová představivost

Prostorová představivost

[Skill]

Zvyšuje dohled vozidla až o 3%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.03% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

Kombinovatelnost: Průzkum (Ostří­ží­ zrak).

Poznámka: Tato schopnost vylepšuje dohled o 1% ví­ce než Průzkum, ale nemá žádný bonus v pří­padě poškození­ periskopu.

Operátor

Operátor

[Skill]

Zvyšuje dosah pří­jmu radiového signálu až o 10%. Efekt se zvyšuje s úrovní­ specializace (0.1% x úroveň). Pokud má specializaci ví­ce radistů, pak se uplatňuje pouze u člena s vyšší­ hodnotou.

Poznámka: Schopnost nezvyšuje dosah vašeho vysí­lání­.